Urheilullinen elämäntapa

Urheilullisten elämäntapojen edistäminen on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme.

Urheilulliset elämäntavat rakentuvat:

  • säännöllisestä elämänrytmistä  
  • terveellisestä ja monipuolisesta ravinnosta
  • riittävästä urheilun ja liikunnan määrästä sekä laadusta 
  • riittävästä unen- ja levon määrästä 
  • henkisestä hyvinvoinnista
  • päihteettömyydestä


(lähde: Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry Valo)

Olemme koonneet tähän materiaalia huoltajille urheilullisten elämäntapojen eri osa-alueilta.