Toimenkuvat

Jäsenet

Voimistelujaoston jäsenet ovat pääseura Kotkan Kiri ry:n jäseniä. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Voimistelujaoston jäsenrekisteriä ylläpidetään ja hoidetaan Suomisportissa.


Hallitus

Voimistelujaoston toimintaa ja taloutta johtaa voimistelujaoston hallitus:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja ja jäsenrekisterivastaava

Talousvastaava ja hallituksen sihteeri

Valmentajaedustus


Voimistelujaostolla on lisäksi edustus pääseuran hallituksessa.


Voimistelujaoston hallitus kokoontuu virallisesti kerran kuukaudessa, mutta tämän lisäksi hallitus työskentelee aktiivisesti viikoittain. Syys- ja kevätkauden ensimmäisessä virallisessa kokouksessa päätetään kauden kokousaikataulut ja laitetaan kalenterikutsut hallituksen jäsenille.


Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

 • Hallituksen kokouksen valmistelut
 • Vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion teosta
 • Hoitaa yhteistyökumppanuuksia
 • Kutsuu kokouksiin
 • Huolehtii seuran viestinnästä Suomisport, nettisivut ja sosiaalisen median tilit - tuo voimistelutoimintaa esille
 • Vastaa tapahtumien järjestämisestä ja niiden toteutumisesta
 • Ylläpitää toimintakäsikirjaa
 • Huolehtii jäsenrekisteristä

 Talousvastaava ja hallituksen sihteeri:

 • Laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Seuraa huolellisesti seuran taloutta ja raportoi siitä hallitukselle
 • Vastaa kulukorvauksien maksusta
 • Hoitaa seuran maksuliikenteen
 • Myöntää rahat tapahtumiin (näytökset, leirit)
 • Hallituksen kokousten pöytäkirjan kirjoittaminen ja arkistointi
 • Päivittää avainlistan

Valmentajaedustus:

 • Tuo esille valmennuspuolen (valmentajat & joukkueet) kuulumisia
 • Tukee valmentajia ja raportoi heidän tarpeistaan
 • Ylläpitää hyvää tunnelmaa salilla ja pitää huolta valmentajien hyvinvoinnista
 • Auttaa joukkueiden asioissa
 • Hoitaa kootusti joukkueiden yhteisiä asioita (kilpailupukujen tilaukset, välineet, linja-autot)

Valmentajat

 • Vastuut
  • Joukkueen arkiharjoittelu
  • Vastuu oman joukkueen tavoitteiden saavuttamisesta (Ajatuksena “valmentajat voimistelijoita varten, ei voimistelijat valmentajia varten”)
  •  Valvoo, että harjoituksissa noudatetaan joukkueiden pelisääntöjä
  • Valmentaja saapuu ajoissa pitämään harjoituksia
  • Valmentaja valvoo, että harjoitustila jää siistiin kuntoon
  • Toimii itse esimerkkinä treenisaleilla ja kilpailumatkoilla
  • Osallistuu valmentajien tapaamisiin
 • Velvollisuudet
  • Tiedotus
   • Osallistuu huoltajien infoon kauden alussa
   • Pitää aktiivisesti yhteyttä voimistelijoiden huoltajiin, tiedottaa heitä ryhmän asioista (alle 18-vuotiaat)
 • Valmentaminen
  • Tavoitteet joukkueille
  • Kausisuunnitelman teko kirjallisessa muodossa joukkueelle
  • Osallistuu joukkueen kanssa kilpailutapahtumiin
  • Käy kilpailut läpi kilpailun jälkeen ja antaa palautetta
  • Näyttää käytöksellään, että on motivoitunut valmentamaan ja kiinnostunut voimistelijoiden kehityksestä
  • Luottamus valmentajan ja valmennettavien välillä
  • Ottaa huomioon erilaisten voimistelijoiden tarpeet – harjoitteiden eriyttäminen
  • Pyrkii antamaan jokaiselle voimistelijalle palautetta harjoituksen aikana
  • Kehittyminen valmentajana
  • Kouluttaudutaan Voimisteluliiton kautta ja seuran sisäisesti
 • Valtuudet
  • Valmentaja voi tehdä joukkuesiirto ehdotuksen > keskustellaan huoltajan ja voimistelijan kanssa asiasta
  • Pysytään yhteisissä päätöksissä ja tuetaan niitä


Joukkueenjohtajat ja huoltajat


Jokaiselle kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvalle joukkueelle valitaan huoltajien joukosta enintään kaksi joukkueenjohtajaa eli jojoa.

Joukkueen johtaja toimii linkkinä valmennuksen ja huoltajien välillä ja auttaa valmentajia käytännön asioiden järjestelyissä. Jojo avusustaa ja osallistuu myös joukkueiltojen suunnitteluun valmennustiimin niin toivoessa.

Kilpailumatkoille joukkueen mukaan voi lähteä yksi (1) huoltaja viittä (5) voimistelijaa kohden. Voidaan myös sopia tapauskohtaisesti, mutta tämä ohjeistus. Huoltajien kulut jaetaan joukkueen voimistelijoiden kesken tasan. Huoltajan rooli on kilpailutapahtumissa auttaa valmennustiimiä esimerkiksi hiustenlaitossa ja kilpailupukujen vaihdossa. Lisäksi huoltajat voivat valvoa voimistelijoita esimerkiksi katsomossa kilpailupäivän aikana. Huoltajien rooli on tukea ja auttaa valmentajia. Valmentajat hoitavat valmennuksen ja valmistautumisen kilpailusuoritukseen.