Viestintä

Voimistelujaostossa viestitään aktiivisesti monin eri tavoin ja monissa eri ympäristöissä.

Toimijoiden, jäsenten ja joukkueiden virallinen tiedotus tapahtuu Suomisportin kautta. Tämän lisäksi joukkueilla, huoltajilla, valmentajilla ja hallituksella on omia WhatsApp-ryhmiä nopeaa viestintää varten.

Voimistelujaostolla on myös käytössään sähköposti tiedotus.kotkankiri@gmail.com, jota jäsenistö voi hyödyntää viestinnässään, jos heillä on tarve olla yhteydessä suoraan jaoston suuntaan.

Kaikkien seuran toimijoiden yhteystiedot löytyvät myös nettisivuilta: 

Kokoamme nettisivuille jatkuvasti infoja, uutisia ja tapahtumia, josta kuka tahansa voi käydä perehtymässä seuran voimistelutoimintaan.

Viestinnän tavoitteena on kertoa seuran ja jaoston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista avoimesti ja ennakoivasti. Viestinnän avulla pyrimmme lisäämään seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä sitouttaa jäsenistöämme seuraamme ja sen toimintaan.

Viestimme arvojemme mukaisesti ja arvot toimivat viestintämme kärkenä. Viestinnässämme korostuvat voimistelun elämyksellisyys, ilo, onnistumiset sekä yhdessä tekeminen.