Ongelmanratkaisupolku

Toisinaan vastaan saattaa tulla tilanne, että ryhmän sisällä tai vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa voi syntyä ongelmatilanteita. Koemme tärkeäksi, että näihin tilanteisiin on puututaan ja haetaan toimiva ratkaisu. Näin pyrimme takaamaan sen, että positiivinen ilmapiiri harrastajien, ohjaajan ja vanhempien välillä säilyy. Meillä Kotkan Kirissä ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti ja ongelmat ratkaistaan yhdessä asianosaisten kanssa. Seurassamme ongelmia lähdetään ratkomaan seuraavan polun mukaisesti:

  1. Ongelma pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan välittömästi ryhmän ohjaajien/valmentajien ja jäsenten kesken.

  2. Mikäli ongelma ei ratkea, otetaan selvitykseen mukaan asianosaisten harrastajien vanhemmat, harrastajat sekä ohjaaja/valmentaja.

  3. Ohjaaja/valmentaja informoi tilanteesta seuran puheenjohtajaa, joka konsultoi tarvittaessa hallitusta.

  4. Tarvittaessa kootaan yhteiseen tapaamiseen ryhmän ohjaajat/valmentajat, vanhemmat sekä seuran edustajat (puheenjohtaja ja/tai hallituksen edustajat). Paikalle voidaan tarvittaessa pyytää myös ulkopuolinen sovittelija tai asiantuntija.