Toimijoiden yhteiset säännöt

Säännöt Kotkan Kirin voimistelujaoston lasten ja nuorten kanssa toimiville henkilöille

Kunnioittava puhetyyli

 • Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen.
 • Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa.
 • Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa.
 • Ketään ei jätetä vaille huomiota.

Kunnioittava kurinpito

 • Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystason huomioiden.
 • Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet, ja huonoa käyttäytymistä ilmetessä antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa.
 • Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta.

Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kielletty.

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty

 • Seksuaalista häirintää on esimerkiksi
  • seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset
  • kehon ja ulkonäön kommentointi
  • epäasiallisten viestien lähettämien
  • seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
  • seksuaaliset puheet tai kaksimieliset vitsit
  • homottelu tai huorittelu
  • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
  • epäasialliset seksuaaliset viestit, kuvat ja videot
  • seksiä koskevat ehdotukset tai vaatimukset

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus koskemattomuuteen

Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista milloin vain ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan.

Jos nuoresta tai lapsesta kiinnipitäminen on välttämätöntä hänen toiveidensa vastaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseä tai muita on siitä kerrottava heti tilanteen päätyttyä jaoston hallitukselle.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön

Valmentajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät käytä alkoholia tai muita päihteitä, eivätkä ole päihteiden vaikutuksen alaisena lasten tai nuorten läsnä ollessa. Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa alkoholia tai päihteitä urheilijoille tai kannusta heitä käyttämään päihteitä.