Maksut

Joukkuevoimistelussa maksut koostuvat valmennusmaksusta, seuran jäsenmaksusta, joukkuemaksuista sekä lisenssistä.

Kausimaksut

Kausimaksujen suuruus määrittyy pääasiassa joukkueen harjoittelumäärien määrän mukaan. Kausimaksujen avulla pyöritämme seuran ja joukkueiden toimintaa. Kausimaksu laskutetaan kerran kaudessa (osalla joukkueista 2:ssa erässä).

Voimistelujaoston hallitus laatii valmennustoiminnan budjetin, jonka seuran hallitus hyväksyy ja esittelee seuran syyskokouksessa osana koko seuran budjettia, joka ko. kokouksessa hyväksytään. Kaikilla seuran jäsenillä on oikeus osallistua seuran syys- ja kevätkokouksiin.

Jäsenmaksu

Jokainen voimistelija maksaa myös kerran vuodessa (kevätkauden alussa) seuran jäsenmaksun: 15 euroa. Jokainen valmennusryhmien voimistelija rekisteröityy Kotkan Kiri ry:n jäseneksi. Rekisteröitymistiedoista syntyy Kotkan Kiri ry:n jäsenrekisteri, joka on luonteeltaan henkilötietorekisteri.

Joukkueen toimintamaksut

Joukkueen toimintamaksuilla katetaan joukkueelle syntyneitä seuraavia kuluja:

  • kilpailupuvut ja välineet
  • kilpailuihin ilmoittautumismaksut
  • leiri- ja kilpailumatkoista aiheutuvat kulut, myös valmentajien osalta
  • muut mahdolliset joukkueen omat kulut, jotka eivät sisälly valmennusmaksuun

Joukkueen budjetin laatii joukkueen valmentaja yhdessä hallituksen kanssa. Joukkueilla on päätösvalta omaan budjettiinsa, jolloin joukkue ottaa kantaa mm. matkustustapaan ja mukaan lähtevien valmentajien kustannuksiin.

Joukkueiden on mahdollista suorittaa varainhankintaa, mikäli joukkueen voimistelijoiden huoltajat ovat siihen halukkaita ja pystyvät sitä organisoimaan. Varainhankinnassa tuotot menevät aina koko joukkueen hyväksi riippumatta siitä ketkä ovat varainhankintaan osallistuneet, tämä verotuksellisista syistä. Joukkue voi hankkia itselleen sponsorin, jolloin sponsorin tuomat etuudet ohjataan suoraan joukkueen hyväksi.

Lisenssi

Jokaisella Voimisteluliiton alaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvalla urheilijalla tulee olla voimassa oleva kilpailulupa eli lisenssi. Lisenssi on voimassa 1.9.–31.8. Lisenssitasoja on neljä erilaista:

  • Stara-tapahtumiin osallistuvat: Stara
  • Harraste-sarjat: Harraste
  • 8-10v., 10-12v., sekä kilpa-sarjat : Kilpa B
  • SM-sarjat: Kilpa A

Lisenssi hankitaan Voimisteluliiton Hoika-järjestelmän kautta. Jäsenrekisteristä valitaan ”Lisenssien osto” ja ”Urheilija”. Sivu ohjaa oikean lisenssin valinnan jälkeen maksun verkkopankkiin, jolloin maksu on tehtävä heti lisenssiä ostettaessa.

Linsenssin voi ostaa vakuutuksella tai ilman, mikäli oman vakuutusyhtiösi tapaturmavakuutus kattaa kilpailutoiminnan. Huomioi kuitenkin, että jokaisella liiton alaisiin kilpailuihin osallistuvalla voimistelijalla on oltava voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Lisenssiin sisältyvän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmasta aiheutunut vamman hoito, lääketieteellinen haitta ja kuolema vakuutusehtojen mukaisesti. Lisenssivakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja. Näitä varten jokainen voi hankkia oman sairaskuluvakuutuksen. Ulkomaan kisamatkoilla jokaisella voimistelijalla on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus. Kilpalisenssi kattaa ulkomailla vain kilpailu- ja harjoitustilanteet, ei esimerkiksi sairaustapauksia.