Voimistelujaoston Strategia

Voimistelujaoston strategia tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen strategia on vuosille 2023-2025.

 

Tavoitteet:

1. Jäsenmäärän kasvattaminen

 • Seurauskollisuuden kasvattaminen
 • Jäsenet jatkavat seurassa

2. Yhteisöllisyys

 • Jäsenet ja heidän perheensä kokevat kuuluvansa Kirin voimisteluyhteisöön
 • Lisätään yhteisöllisiä tapahtumia, myös muuta kuin voimistelua yhteistyötä: seura – joukkueet – perheet

3. Hyvinvointi

 • Harrastajien hyvinvointi
 • Valmentajien ja muiden seurantoimijoiden hyvinvointi
 • Valmennuksen laadun ja hyvinvoinnin kehittäminen


Kriittiset menestystekijät:

 

1. Jäsenmäärän kasvattaminen

 • Organisaatiorakenne toimiva ja riittävät resurssit kasvun tukemiseen
 • Riittävästi oikean ikäisiä voimistelijoita, jotta saadaan rakennettua toimivat joukkueet
 • Riittävän taitavat valmentajat, jotka pystyvät opettamaan oikeat tekniikat ja joilla on pedagogiset taidot
 • Valmentajat ovat sitoutuneita ja osaaminen siirtyy eteenpäin

2. Yhteisöllisyys

 • Yhteinen kauden Kick Off ja kauden päätös valmentajille ja seuratoimijoille
 • Yksi uudenlainen yhteisöllisyyttä lisäävä tapahtuma vuoden aikana
 • Valmentajatiimien yhteisöllisyys + yhteiset tapahtumat
 • KIRI-päivä (esim. Kesällä yhteisest olympialaiset jäsenistölle ja heidän perheilleen)
 • Huoltajien infot, joukkueillat, ryhmässä muutakin yhteistä tekemistä kuin jumppa
 • Perheet mukaan vähintään yhden kerran kauden aikana

3. Hyvinvointi

 • Positiivinen ja kannustava ilmapiiri
 • Selkeät rooli, vastuut ja odotukset
 • Seura pitää huolta valmentajista ja seuratoimijoista, yksikään valmentaja tai seuratoimija ei pala loppuun, autetaan kaveria

 

Resurssointi ja toimenpiteet:

 

1. Jäsenmäärän kasvattaminen

 • Markkinointi monipuolisesti eri kanavissa
 • Harrastajien sitouttaminen seuraan: voimisteludiplomit/ palkitsemiset, Kiri Gymnastis –seuratuotteet

2. Yhteisöllisyys

 • Valmentajien tapahtumat tärkeitä, ylläpidetään niitä
 • Ikäkausien valmentajien yhteisöllisyys
 • Valmentajatapaamiset
 • Perheiden yhteiset liikuntatapahtumat

3. Hyvinvointi

 • Jokaisella valmentajalla ja seuratoimijalla on selkeät työtehtävät ja niiden määrä on optimaalinen
 • Toimintatapojen yhtenäistäminen
 • Vastuullinen valmennus
 • Tehdään oikeita ja hyviä rekrytointeja
 • Seura ei ole riippuvainen muutamista ydinhenkilöistä


Mittarit:


 • Jäsenmäärä nousee
 • Vanhojen jäsenten pysyvyys on hyvää
 • Ryhmät ovat täysiä
 • Palautekyselyiden tulokset jäsenistöltä ja huoltajilta paranevat
 • Valmentajien palautteet paranevat
 • Kaikki valmentajat ja seuratoimijat osallistuvat yhteisiin tapahtumiin
 • Harrastajat pysyvät seurassa, myös oman urheilu-uran jälkeen ja heille löytyy oma paikkansa
 • Valmentajat pysyvät seurassa