Vanhempien ja huoltajien pelisäännöt

Kaikki seuramme toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti ja vastuullisesti edistäen positiivista harjoitusilmapiiriä lasten ja nuorten toiminnan tukemiseksi. Kannustamme vanhempia avoimeen vuorovaikutukseen lasten ohjaajien ja valmentajien kanssa sekä aktiiviseen osallistumiseen vanhempainiltoihin ja talkoohetkiin.