Vanhemmille

PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ

 

Lapsesi harrastaa joukkuevoimistelua Kotkan Kirissä. Kotkan Kiri kuuluu Suomen Voimisteluliittoon sekä Työväen urheiluliittoon.

Kotkan Kiri on yleisseura. Lisätietoja seurasta voi lukea seuran internet sivulta http://kotkankiri.fi/

Seuralla on oma seurantalo Kirilä Metsolan kaupunginosassa. Kirilä on talkootyöllä tehty ja se on valmistunut muutama vuosi sodan jälkeen. Kirilä on ollut seuramme tukikohta aina valmistumisestaan lähtien. Nyt sali on jo jäänyt pieneksi joukkuevoimisteluryhmien harjoituksiin, mutta kuntojumpat ja muu seuratoiminta täyttää salia vielä tänäkin päivänä. Joukkueet käyttävät harjoittelutiloinaan Kotkan kaupungin liikuntatiloja.

Kotkan Kirin voimistelujaosto toimii Kotkan Kiri ry:n alaisuudessa. Voimistelujaoston toiminnan kohderyhminä ovat lasten liikunta, joukkuevoimistelu sekä naisten omaehtoinen liikunta.

Toiminta-ajatus

Voimistelujaoston toiminta painottuu joukkuevoimisteluun. Tavoitteena on saada joukkue jokaiseen ikäluokkaan, koulutetut valmentajat joukkueille ja pitämään joukkueiden tytöt mahdollisimman pitkään seuran toiminnassa mukana. Voimistelujaosto huolehtii, että halukkailla on mahdollisuus osallistua valmentaja-, tuomari- ja seuratoimijakoulutuksiin. Voimistelujaosto tarjoaa naisille liikunnallista harrastus- ja järjestötoimintaa.

 

SEURAN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

 

Hallitus

 • toimii seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
 • vastaa seuran toiminnasta
 • suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
 • hoitaa seuran taloutta ja tiedotustoimintaa

Voimistelujaosto

 • valvoo ja kehittää seuran voimistelutoimintaa ja valvoo naisjaoston taloudenhoitoa
 • kokoontuu säännöllisesti
 • käsittelee esityslistan mukaisia asioita

Voimistelujaoston puheenjohtaja

 • vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion teosta
 • vastaa voimistelujaoston johtamisesta
 • valvoo taloutta
 • hoitaa suhteita yhteistyökumppaneihin
 • kutsuu kokouksiin
 • voi halutessaan jakaa osan tehtävistään erikseen sovitusti esimerkiksi varapuheenjohtajalle

Sihteeri

 • laatii kokousmuistiot ja huolehtii niiden järjestyksestä
 • informoi tarvittavia henkilöitä aikataulumuutoksista
 • osallistuu tiedottamiseen
 • voimisteluliiton vuosikyselyyn vastaaminen
 • laati toimintasuunnitelman ja –kertomuksen
 • valvoo seuran sääntöjen toteutumista

Taloustiimi

 • seuraa huolellisesti seuran taloutta ja kertoo siitä voimistelujaostolle
 • laati talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • vastaa kulukorvauksien maksuista
 • hoitaa seuran maksuliikenteen
 • laatii veroilmoituksen
 • pitää yhteyttä kirjanpitäjään seuran kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseksi
 • toimii pankin yhteyshenkilönä ja hoitaa joukkueiden tilien avausasiakirjat yms
 • laatii hakemukset (yhdessä projektitiimin kanssa)
 • hoitaa rahat tapahtumiin: kilpailut ja näytökset


Joukkuevoimistelun tiimi

 • rekrytoi ja tukee valmentajia, sekä huolehti valmennustasosta.
 • huolehtii ikäkausivalmennuksesta
 • vastaa taitokatselmuksista
 • huolehtii ”urheilijan polku” kaaviosta
 • auttaa joukkueiden asioissa
 • suunnittelee näytökset (yhdessä tapahtumatiimin kanssa)
 • vastaa leireistä
 • tiedottaa valmentajille seuran yhteisistä asioista
 • jakaa salivuorot sekä balettivuorot
   

Jojotiimi

 • toimii linkkinä -> jaosto-joukkue-perheet
 • päivittää/tarkista jojojen tehtävälistan
 • järjestää jojo-palaverit
 • päivittää avainlistan
 • huolehtii ”kukkaset” valmentajille näytöksiin
 • varaa tilan vanhempainiltaa varten
 • päivittää joukkueiden nimilistat Nepton-järjestelmään
 • jakaa salien siivousvuorot

Tapahtumatiimi

 • vastaanottaa joukkueiden kauden toimintasuunnitelmat ja toimittaa ne eteenpäin.
 • tekee purkutaulukko voimistelijoista, kisoista ja staroista
 • tilaa naisjaoston määrittämiin ”pääkisoihin” bussit ja jakaa joukkueet busseihin
 • huolehtii yhdessä kisoista vastaavien jojojen kanssa että busseissa on yhdyshenkilö kuljettajan ja joukkueiden välille
 • koordinoi tuomareiden ilmoittamiset voimistelujaoston "hyväksymiin" kilpailuihin
   

Tiedotustiimi

 • huolehtii seuran- ja jäsensivujen yleisilmeestä ja niiden päivittämisestä
 • tuo joukkueet esille kaikille voimistelun ystäville sosiaalisen median välityksellä: Facebook, Instagram jne.
 • tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista: joulunäytökset, kisat, vanhempainillat

Kehittämisentiimi

 • auttaa koulutusvastaavaa tuomarikoulutusten hallinnoinnissa
 • järjestää koulutukset ja avustaa koulutusasioissa
 • pitää kirjaa seuran koulutetuista valmentajista ja tuomareista, heidän koulutustasostaan
 • sopii liiton kanssa koulutuksista ja on mukana järjestelemässä niitä
 • tekee hakemukset yhdessä taloustiimin kanssa
 • seuraa hankkeiden etenemistä ja kehittää niitä
 • järjestää talkoot tms. (mitkä ei joukkueiden omia projekteja)

Hoika-vastaava

 • pitää huolen seuran voimistelijoiden jäsenluettelosta

YLLÄMAINITUT VASTUUHENKILÖT JA KOTKAN KIRIN HARRASTUSRYHMÄT ON NÄHTÄVISSÄ VOIMISTELUJAOSTON INTERNET SIVUILTA: http://kotkankiri.sporttisaitti.com

 

JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ

Kotkan Kiri tarjoaa tavoitteellista kilpaurheiluun tähtäävää joukkuevoimistelutoimintaa 3-4 vuotiaista lähtien. Tavoitteena on myös järjestää voimistelijatytöille leirejä, esim. kesäinen Lapin leirimme on jo perinne.
Tähän tietopakettiin on koottu tärkeää tietoa joukkuevoimisteluharrastuksesta Kotkan Kirissä. Ilman vanhempien panosta seuran toiminta ei olisi mahdollista, sen takia haluamme toivottaa kaikki vanhemmat ja lajista kiinnostuneet mukaan toimintaamme.


LAJIESITTELY JOUKKUEVOIMISTELU

Joukkuevoimistelu on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta kansainväliseksi kilpaurheilulajiksi ja se on harrastajamäärältään Voimisteluliiton suurin laji. Laji vaatii voimistelijalta liikkuvuutta, tasapainoa, koordinaatioita ja rytmitajua. Lajissa korostuu vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys. Hyvälle suoritukselle on ominaista joukkueen taitotason yhtenäisyys sekä yhtäaikaisuus. Lue lisää lajista www.voimistelu.fi


KILPAILUSUORITUS

Joukkuevoimistelun kilpailuohjelma on liikkeiden ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus. Kilpailusuoritus kestää n 2.30min ja sen aikana joukkue esittää koreografiansa mahdollisimman yhtenäisesti. Suoritus koostuu vartalonliikkeistä, tasapainoista, hypyistä, käsi- ja jalkaliikkeistä, hyppelyistä, akrobatialiikkeistä, nostoista ja muista koreografiallisista elementeistä. Jokaisella joukkueen tytöllä on koreografiassa oma paikkansa ja oma roolinsa.


HARJOITTELU

Joukkuevoimistelu on taitolaji ja harjoittelu vie ajallisesti enemmän aikaa kuin fyysisemmän lajin. Harjoittelu koostuu lajitekniikan harjoittelun lisäksi baletista, ponnistusharjoittelusta, liikkuvuusharjoitteista, jalkatekniikasta, ja peruskuntoharjoittelusta ikäryhmän tavoitteiden mukaisesti. Myös kotiharjoittelu kuuluu ohjelmaan. Harjoituksissa kilpailuohjelmaa hiotaan ja muokataan joukkueelle mahdollisimman sopivaksi. Koska kilpailuohjelmassa kaikilla on oma tietty paikkansa ja roolinsa on joukkuevoimistelun harjoittelu myös erittäin sitouttavaa, koska kaikkien tyttöjen tulee olla paikalla harjoituksissa.

 

1. KILPAILUT


1.1 VOIMISTELUN STARA-TAPAHTUMA 6-12 vuotiaille


Kaikki 6-12 vuotiaiden joukkueet voivat osallistua voimistelun Stara-tapahtumiin.Tapahtumiin voivat osallistua myös 10-12 vuotiaiden kilpailuissa käyvät joukkueet. Stara-tapahtumalla joukkueille ei anneta suorituksesta pistetuloksia, vaan he saavat kirjallisen palautteen onnistumisista ja kehityksen kohteista. Tapahtumat ovat mukavia, lapsilähtöisesti toteutettuja tapahtumia joissa on tarkoitus hakea onnistumisen elämyksiä, esiintymiskokemusta sekä harjoitella kilpailutilannetta tulevaisuutta varten turvallisessa ympäristössä.

Voimistelun Stara-tapahtumissa esiintyjät saavat suorituksestaan mitalin. Stara-tapahtumissa joukkueita arvioivia henkilöitä kutsutaan arveiksi.
Stara-tapahtumalle voi osallistua joko vapaa-ohjelmalla tai välineohjelmalla. Liitolla on myös valmisohjelmat jotka on sommiteltu nimenomaan stara-ikäisten fyysisen kehityksen ja voimistelusäännöt huomioon ottaen. Harjoituksissa kauden aikana keskitytään perusliikkeiden ja voimistelun oppimiseen, sekä ryhmässä toimimiseen. Stara-ohjelman harjoittelu ei ole koko kauden päätarkoitus.


1.2 SARJAT


Joukkuevoimistelussa kilpaillaan seuraavissa ikäsarjoissa: 8-10v, 10-12v, 12-14v, 14-16v, 16-18v ja yli 16v naisten sarja. Syksyisin ei ole 16-18 vuotiaiden sarjaa. Joukkuevoimistelijat voivat kilpailla joko kilpa-tai SM-sarjassa. SM-sarjassa kilpaillaan Suomen mestaruudesta. Kilpasarjoissa on Voimisteluliiton kilpasarjojen mestaruuskilpailut. Keväisin kilpaillaan vapaasarjassa ilman voimisteluvälinettä ja syyskaudella voimistellaan välineellä. Väline on määritelty säännöissä ja ne vaihtelevat sarjoittain.

8-10 vuotiaat

Kilpailuja järjestetään Stara-tapahtumien yhteydessä sekä seurakilpailuissa, 8-10-vuotiailla ei ole valtakunnallista kilpailua.
Tässä sarjassa voi kilpailla kyseisenä vuonna 8, 9 tai 10 vuotta täyttävät tytöt, kaksi tyttöä joukkueesta saa vuodella joko ylittää tai alittaa ikärajan.
Kilpailuohjelman tulee muodostaa kokonaisuus, joka tukee joukkuevoimistelun perustekniikan oppimista. Valittujen taito-osien tulee vastata voimistelijoiden taito- ja ikätasoa. Joukkueen on osattava ohjelma itsenäisesti. Valmentaja tai toinen voimistelija ei saa toimia mallivoimistelijana alueen ulkopuolella alueella kilpaileville voimistelijoille. Mikäli joukkue ei kykene suorittamaan ohjelmaa itsenäisesti, tulee heidän osallistua kilpailuiden sijasta esim. Stara-tapahtumiin.
Joukkueet saavat kategoriatuloksen ja kaikki osallistujat palkitaan. Lisäksi joukkueita palkitaan erityismaininnoin.

10-12 vuotiaat

10-12 vuotiaat kilpailevat kaikki joukkueet samassa sarjassa, ei ole erikseen kilpa- tai SM-sarjaa.
Tässä sarjassa voi kilpailla kyseisenä vuonna 10, 11 tai 12 vuotta täyttävät tytöt, kaksi tyttöä joukkueesta saa vuodella joko ylittää tai alittaa ikärajan.
Kilpailuissa tuomarit arvioivat joukkueen pistein, jotka jakautuvat kategorioihin. Vain 1 ja 2 kategorian pisteet ilmoitetaan, muissa vain kategoriatulos. Kategorioita on 1-10 (1.paras ja 10. heikoin).
Joukkueet voivat saada Bonuspisteitä suorituksistaan, nämä ilmoitetaan kilpailuissa kategoriatuloksen yhteydessä. 10-12 vuotiaiden liiton mestaruuskilpailujen kategoriatuloksen perusteella joukkueelle suositellaan viimeisenä vuotenaan jatkoa joko 12-14 v kilpa- tai SM sarjaan
10-12 vuotiaiden sarjalaiset voivat myös osallistua staroille.

yli 12 vuotiaat

12-14 vuotiaiden kilpasarjassa alkukilpailuissa tai yksipäiväisissä kilpailuissa tulokset ilmoitetaan kategorioissa. Kategorioita on 1-10 (1.paras ja 10. heikoin). Kaksipäiväisissä kisoissa finaaliin päästessä myös tässä sarjassa ilmoitetaan pisteet.
12-14 vuotiaat SM sarjat ja sitä ylemmät SM sekä Kilpasarjat saavat joka kerta pistetuloksen.
Pisteitä annetaan sommittelun teknisestä, taiteellisesta osa-alueesta sekä suorituksesta.
Joukkueet voivat saada suorituksestaan Bonuspisteitä, jotka kuulutetaan pisteiden yhteydessä. Bonuspisteet (0.1) voi saada suorituksesta, taiteellisesta tai teknisestä osa-alueesta.
Joukkue voi myös saada vähennyksiä kokonaispisteistä, esim. rajanylityksestä, sääntöjen vastaisesta puvusta, irronneesta tossusta, kampauksesta, liian pitkästä/lyhyestä ohjelmasta.
Joukkuevoimistelun maajoukkueet valitaan SM-sarjasta, 14-16v maajoukkue edustaa Suomea junioreiden MM-kisoissa ja yli 16v naisten MM-kilpailuissa.

KILPASARJOISSA MISSÄÄN SARJASSA EI SAA OLLA VARAVOIMISTELIJOITA! (ennen oli ok yli 14-v)

Jos on enemmin kuin kahden voimistelijan ikäpoikkeamia voi lajityöryhmältä anoa erityislupaa, ja tietenkin sairastapaukset on eri asiota. Mutta säännöissä lukee joka ikäsarjassa kilpasarjassa että varavoimistelijoita ei voi olla. Seurojen vastuulla on noudattaa tätä liiton sääntöä, koska olemme liiton jäsen. Vanhemmilta tulee liittoon päin asiasta paljon kyselyitä jos epäkohtia huomataan. Väärinkäytöistä on jokainen velvollinen liittoon ilmoittamaan. SM-sarjassa toki tämä on mahdollista edelleen.

Tietoa löytyy myös liiton sivuilta:

http://www.voimistelu.fi/fi/Voimistelu/Joukkuevoimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t

 

2. ARVIOINTI KILPAILUISSA


Kilpailuissa toimii tuomaristo, jossa on riittävän tuomariluokan omaavia tuomareita mahdollisimman monesta eri seurasta. Jokaisella kilpailuihin osallistuttavalla seuralla on oltava tietty määrä tuomareita per ilmoittamansa joukkue, muutoin seura joutuu maksamaan tuomarisakkoja (250,-per jokainen puuttuva tuomari) Liiton mestaruuskilpailuihin Voimisteluliiton Lajityöryhmä nimeää tuomaristot ilmoittautuneiden joukosta. Tuomari ei saa toimia sellaisessa sarjassa tuomarina jossa hänellä on oma joukkue, oma koreografia tai oma lapsi.
Tuomaristo koostuu kolmesta eri paneelista: suorituksen, sommittelun taiteellisen sekä sommittelun teknisen tuomaristot. Yhdessä paneelissa voi olla 2-4 tuomaria. Jokainen paneeli antaa pisteensä ja kaikkien kolmen yhteenlaskettu summa on joukkueen tulos. Kaksipäiväisissä kilpailuissa molempien päivien kokonaispisteet lasketaan yhteen. Tuomaristo arvotaan tehtäviinsä tuntia ennen kilpailun alkua sekä alku että loppukilpailuissa.


SUORITUSTUOMARISTO (EXE)

Suoritustuomarit katsovat joukkueen suoritustekniikkaa, yhdenaikaisuutta, ryhtiä, ojennuksia sekä onko liikkeet tehty terveydellisesti joukkueen taitotasoa vastaavalla tavalla. Välinekilpailuissa suoritustuomaristo arvioi myöskin välineenkäyttötekniikkaa ja merkitsee välinevirheet ja pudotukset.
Suoritustuomareilla on käytössään pistevähennystaulukko, jonka mukaan virheistä vähennetään .


SOMMITTELU TEKNINEN (TV)

Jokaiselle ikäsarjalle on säännöissä määritelty pakolliset vaikeusosat. Teknistä arvioiva tuomari merkitsee ylös ohjelmasta löytyvät liikkeet ja huomioi niiden suorittamistekniikan.
Vain oikein suoritettuina liikkeestä tai liikesarjasta / yhdistelmästä voi saada sille nimetyn arvon pisteissä.


SOMMITTELU TAITEELLINEN (AV)

Taiteellisen osa-alueen tuomarit katsovat ohjelman taiteellista kokonaisuutta. Tähän osa-alueeseen kuuluu paljon asioita, mm musiikin ja liikkeen yhteistyö, vaikeusosien suorittamisessa käytetyt tekniikat, riittävä ja monipuolinen kuviointi, liikkeet eri tasoissa ja suunnissa sekä ilmaisu. Omaperäiset ja uudet kuvioinnit ja liikkeet sekä kaikkien liikesukujen (hypyt, vartalot, tasapainot) käyttö monipuolisesti kuuluu myös tähän osa-alueeseen.
Taiteellisella tuomarilla on käytössään pistetaulukko johon merkitään asiat mitkä on ohjelmasta suoritettu hyväksyttävästi ja näin löydetty.

Kotkan Kiri huolehtii että seuralla on riittävästi osaavia tuomareita. Tuomarit lupaavat, että

 • antavat osaamisensa joukkueiden käyttöön, arvioivat ohjelmia
 • pitävät osaamisensa ajantasaisena
 • kouluttautuvat pidemmälle
 • lähtevät tuomareiksi kilpailuihin, joihin seuran joukkue/joukkueita osallistuu
 • ovat ajan tasalla seuran joukkueiden tasosta


3. KILPAILUPÄIVÄN KULKU (myös Stara-tapahtumat)


Kilpailumatkalle lähdetään aina hyvissä ajoin, joko aikaisin aamulla tai tarpeen mukaan jo edellisenä iltana ja kotiinpaluu on yleensä myöhään illalla, riippuen kisapaikasta. Kilpailumatkat joukkue kulkee yhdessä valmentajien ja huoltajien kanssa bussilla molempiin suuntiin. Tässä kuvattuna kilpailupäivän kulkua :

Kilpailuiden aamupäivänä on viralliset harjoitukset jotka on aikataulutettu etukäteen joukkueittain. Harjoitusaika on yleensä 3 minuuttia per joukkue, jolloin ehtii hyvin tekemään koko ohjelman. Joissain yksipäiväisissä aluekisoissa voi harjoitusaikaa olla vain 1 min per joukkue jolloin kisamatolle pääsee vain tutustumaan ja katsomaan tarvittavat kuviot. Ennen virallista harjoitusaikaa joukkueet lämmittelevät valmentajien kanssa ja mattovuoron jälkeen valmentajat antavat palautetta suorituksesta ja käydään läpi virheet ja onnistuneet asiat. Palautetta annetaan sekä yksilöllisesti, että koko joukkueelle. Tuomarit ovat usein seuraamassa virallisia harjoituksia.

Harjoituksen jälkeen alkaa keskittyminen ja valmistautuminen kilpailusuoritukseen.

Kilpailupäivät ovat pitkiä ja rankkoja niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, näin ollen ruokailut tulee suunnitella hyvin jo etukäteen valmentajan ja vanhempien kanssa. Kisapäiville on yleensä varattuna lounas, mutta on tärkeää että on riittävät ja monipuoliset ja oikeat eväät mukana. Monipuolinen ravinto ja säännöllinen ruokailu tulee ottaa huomioon jo harjoitusvaiheessa koko kauden ajan.

Kilpailupäivän aikana joukkue kulkee valmentajien ja erikseen sovittujen huoltajiensa kanssa, matkat tehdään pääsääntöisesti bussilla. Vanhemmat ovat tervetulleita kannustamaan, kimppakyytejä kannattaa järjestää muiden vanhempien kanssa. Toivottavaa on, että tyttöjä tullaan tapaamaan vasta jonkin aikaa kilpailusuoritusten jälkeen, jotta tytöt saavat ennen tätä palautteen valmentajilta ja kuulevat tuloksensa. Pukutilat ja taustatilat ovat yleensä ahtaat, ja niissä on useita joukkueita keskittymässä tuleviin suorituksiinsa, joten sinne ei ole vanhempien sallittua tulla.

Valmentajat purkavat ja työstävät kilpailutulokset ja tapahtumat tyttöjen kanssa lajin näkökulmasta katsoen, joten vanhempien hyvä keskittyä kotona kannustamiseen ja tukemiseen. Vanhemman täytyy varautua ottamaan kilpailuista vastaan sekä onnistumisia että epäonnistumisen tunteita, näistä on hyvä keskustella kotona joka kerta ja auttaa voimistelijaa purkamaan ajatuksiaan, sekä hyviä että ei niin hyviä.

 

4. TAVOITTEELLISUUS / SITOUTUMINEN / MOTIVOINTI


Tyttäresi voimistelee kilpajoukkueessa, joka tarkoittaa sitä että toiminta on tavoitteellista. Tavoitteet mietitään aina kausi kerrallaan joukkueen oman valmentajatiimin kanssa ja isompien ollessa kyseessä myös tytöt osallistuvat tähän. Valmentajat kirjaavat kausisuunnitelmaan tavoitteet. Tavoitteet voivat olla fyysisiä, eli tietyn liikkeen oppimista koskevia (spagaatit, siltakaato, harppaushyppy jne) tai ne voivat olla piste- tai kilpailusijoitustavoitteita. Tavoitteet esitetään kirjallisena myös voimistelujaostolle. Valmentajilla on myös pidemmän tähtäimen tavoitteita ja suunnitelmia joukkueensa kehittämiseen.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sitoutumista toimintaan, pitkäjänteistä ja motivoitunutta harjoittelua jokaiselta joukkueen jäseneltä. Sitoutumiseen täytyy osallistua myös voimistelijan vanhemmat / perhe. Yhden voimistelija poissaolo yksittäisistä harjoituksista vaikuttaa aina koko joukkueen harjoitteluun. Joukkueilla on omat pelisääntönsä, jota tytöt ja vanhemmat sitoutuvat noudattamaan tullessaan mukaan tähän toimintaan. Tähän kuuluu myös osallistuminen kilpailuihin ja leireille kausisuunnitelman mukaisesti.

Pakollisista poissaoloista (esim. kouluun liittyvää, perheen tärkeä juhla) tulee aina informoida valmentajia hyvissä ajoin. Joukkueilla on jokaisella omat sääntönsä poissaolojen vaikutuksista kilpailuun pääsystä (esim. voi olla että 2 viikkoa ennen kilpailua on oltava kaikissa treeneissä kunnossa) nämä käydään vanhempien kanssa läpi kauden alussa joukkueen omissa tiedotteissa.

Päästäksemme tavoitteisiin pyrimme luomaan motivoivan harjoitusilmapiirin. Harjoitusmotivaatioita voi kasvattaa erityisesti kannustamalla, kuuntelemalla ja tukemalla. Voimistelijalle on todella tärkeää että omat vanhemmat ovat kiinnostuneita hänen harrastuksestaan.

 

5. JOUKKUEIDEN TOIMINTA


VALMENTAJAT

Jokaisella Kotkan Kirin joukkueella on oma(t) vastuuvalmentajat sekä näiden lisäksi apuvalmentajia. Valmentajat tekevät tätä omien töiden / koulun ohella ja eivät saa tästä seuralta palkkaa. Valmentajat sitoutuvat aina kaudeksi kerrallaan ja tekevät sopimuksen voimistelujaoston kanssa. Valmentajat ovat sitoutuneet käymään tarpeellisissa koulutuksissa ja kasvattamaan ammattitaitoaan. Kaikki valmentajat saavat halutessaan osallistua jaosvoimisteluton kokouksiin, ja siellä onkin aina nimettynä valmentajajäsenet vielä erikseen joka kaudelle.

Valmentajan ensisijainen tehtävä on valmentaa joukkuetta ja huomioida joukkueen tarpeet koko joukkuetta silmällä pitäen. Tyttöjen yksilölliset erot tulee huomioida, ja ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Joukkueiden kokoonpanot tarkastellaan aina kauden alussa. Yli 8 –vuotiaiden joukkueet muodostetaan taitokatselmuksen perusteella. Yksittäisissä tapauksissa on mahdollista tulla joukkueeseen myös taitokatselmuksien välillä.

Uuden tytön kohdalla kaikissa ikäluokissa on yleistä, että on ensin koeaikaa 3-4vkoa ja ensimmäinen kausi harjoitellaan joukkueen mukana, niin ettei tyttö ei välttämättä ole mukana kilpailevassa kokoonpanossa. Valmentajatiimi päättää kilpailukokoonpanot. Koko kauden sivussa olevalla voimistelijalla on alempi kausimaksu.

Valmentajien vastuut:

 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • noudattaa seuran yhteisiä pelisääntöjä
 • huolehtii ensiapu välineiden ja vanhempien yhteystietojen mukana olosta
 • osallistuu valmentajapalaveriin sekä tarvittaessa vanhempainiltoihin
 • voi seurata muidenkin kuin oman joukkueen harjoituksia
 • ilmoittaa käyttämättömistä salivuoroista toisille valmentajille
 • oikeus koulutukseen seuran tuella, koulutuksen jälkeen tulee osaamista jakaa toisille
 • velvollisuus osallistua paikkakunnalla järjestettäviin koulutuksiin ja leireihin
 • antaa palautetta voimistelujaostolle ja tutustuu voimistelujaostossa käsiteltyihin asioihin
 • toimii esikuvana kaikille seuran nuorille
 • keskustelee joukkueen kanssa terveellisistä elämäntavoista
 • muistaa voimistelun ihanuuden ja harrastamisen ilon
 • ovat avoimesti yhteistyössä vanhempien sekä joukkueenjohtajan kanssa
 • tekee joukkueen toimintasuunnitelman, kausisuunnitelman ja tuntisuunnitelmat
 • allekirjoittaa kausittain valmentajasopimuksen
 • tekee ohjelman ja valmentaa joukkuetta
 • nuoret valmentajat osallistuvat Nuorten parlamentin toimintaan
 • kokeneemmat valmentajat toimivat nuorten valmentajien mentoreina


JOUKKUEENJOHTAJAT

Jokaisella joukkueella tulee olla nimettynä joukkueenjohtaja eli Jojo, max 2 jojoa/joukkue. Nämä henkilöt voivat itse jakaa tehtävät. Jojo toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran sekä voimistelijoiden, vanhempien ja valmentajien välillä sekä toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Joukkueen johtaja on tiedotusvastuullinen eli ts. vastaa siitä, että tieto kulkee valmennettaville, vanhemmille, valmentajille ja voimistelujaostolle. Hän organisoi joukkueen vanhempain tapaamiset.

Tehtäviin kuuluu mm joukkueen raha-asioista huolehtiminen, Tyttöjen yhteystietojen ajan tasalla pitäminen, kilpailuihin ilmoittaminen, joukkueen ruokailut ja majoittumiset matkoilla, talkootöiden organisointi ja tiedottaminen. Jojo on valmentajien niin halutessa apuna kilpailupukujen ym. tuotteiden hankinnassa. Talousvastaava laskuttaa vanhempia joukkueen omista kuluista kuten puvuista, kisamatkoista, ruokailuista yms. ja hänellä on käyttöoikeudet joukkueen tiliin.

Jojo huolehtii yhdessä valmentajien kanssa että kauden alussa voimistelujaostolle toimitetaan joukkueen toimintasuunnitelma ja Hoika vastaavalle ajantasainen tieto joukkueen tytöistä. Jojon tehtävänä on huolehtia että perhe tietää hankkia oikean lisenssin ja että kilpaileva tyttö on Kotkan Kirin jäsen (emoseura).

Jojot ovat velvollisia hoitamaan toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti, sekä noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja sääntöjä sekä joukkueen laatimia sisäisiä pelisääntöjä.

Stara- ja kilpajoukkueiden jojot toimivat kukin vuorollaan kilpailumatkojen yhteyshenkilöinä järjestävän seuran, Kotkan Kirin bussivastaavan ja osallistuvien joukkueiden välillä. Tässä tehtävässä he huolehtivat, että kaikissa busseissa on henkilö (matkavastaava) joka tietää aikataulut osoitteet yms. ja että tarvittavat aikataulut on ilmoitettu perheille.

Jojot ovat aina tervetulleita voimistelujaoston kokouksiin. Kausittain järjestetään jojopalavereita, joihin on välttämätöntä osallistua.

VOIMISTELIJAT

Voimistelijoiden tulee muistaa että he edustavat joukkuettaan ja seuraa. Toisia tulee kunnioittaa ja hyvällä käytöksellä edesauttaa joukkuehengen syntymistä. Voimistelijan tulee muistaa voimistelun ilo.


6. VANHEMMAN ROOLI

 

Vanhemmat ovat lapsensa tärkeimpiä tukijoita ja heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lapsen innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Perinteistä kolmea K:ta ei kannata unohtaa: Kannusta, Kuljeta, Kustanna.

Vanhempien on hyvä kannustaa lastaan liikkumaan myös harjoitusten ulkopuolella. Suositusten mukaan lapsen tulee liikkua päivittäin kaksi tuntia. Liikuntasuoritukseksi voi laskea kaikki yli 10 minuuttia kestävän liikunnan. Voimistelun huipulle tähtäävän tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 20h / vko.

Urheilevan, kasvavan lapsen ruokailuun tulee kiinnittää huomiota. Monipuolinen ja riittävä ravinto ovat tukena kasvulle ja myös kehittymiselle voimistelijana. Harjoituspäivinä tulisi syödä vähintään tuntia ennen harjoitusten alkua sekä välittömästi harjoitusten jälkeen. Terveellinen välipala/ruoka heti treenien jälkeen auttaa palautumaan ja kehittymään. Lisää tietoa liikkuvan lapsen ravinnosta saa esim. http://www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/kasva-urheilijaksi/ela-kuin-urheilija/ravinto. Terveelliset ruokailutottumukset takaavat jaksamisen harjoituksissa sekä edesauttavat hyvän itsetunnon ylläpitämistä esteettisessä ja esiintymispainotteisessa lajissa. Olemme järjestäneet vanhemmille ja voimistelijoille tarkoitettuja ravintoluentoja aina tarpeen vaatiessa.

Sosiaalisessa mediassa on paljon ryhmiä ja foorumeita joukkuevoimistelulle. Aikuisten on hyvä käydä läpi tyttöjen kanssa sopiva käyttäytyminen SOME:ssa. Joukkueilla voi olla myös omia blogeja, jotka edustavat heitä itseään, ei seuraa.

Seuran tiedottaminen on sähköistä joko sähköpostitse tai joukkueen omalla sivulla Kotkan Kirin sivustolla, vanhemman vastuulla on käydä tarpeeksi usein katsomassa esim. harjoitusaikataulua joka saattavat välillä muuttua.

Mikäli tyttö on satuttanut itsensä harjoituksissa, kannattaa tilanne ottaa vakavasti ja hakeutua tarvittaessa mahdollisimman pian lääkärin hoitoon. Valmentajalle tulee kertoa vammasta. Jos vammaan saadaan hoito- /kuntoutus-ohjeita tulee niistä kertoa valmentajille. Valmentajat ottavat nämä huomioon mahdollisuuksiensa mukaan ja ohjeistavat loukkaantumistilanteissa parhaan osaamisensa mukaan, mutta he eivät kuitenkaan ole lääkäreitä. Täten lääkärille meno on aina tärkeää hoitaa pikaisesti.

Kirin yli 10-vuotiaiden joukkueet ovat aloittaneet vapaaehtoisen (maksullisen) Terve urheilija - projektin yhteistyössä Ergo Selkäklinikan kanssa. Projektissa mukana olevat voimistelijat testataan ja testien perusteella joukkueille laaditaan harjoitteet. Tästä yhteistyöstä voi tiedustella enemmin omalta valmentajalta.

Pidättehän tytön yhteys- ja terveystiedot ajantasalla Hoika järjestelmässä. Pääset päivittämään tietoja tästä . Vuonna 2018 myös tyttöjen terveystiedot kerätään Hoikaan, paperisista voimistelijanperustietolomakkeista luovuimme parantaaksemme tyttöjen tietoturvaa. Selvitys mihin tietoja tarvitsemme löytyy tästä .


REMONTTIRYHMÄ


Keväästä 2015 Kirillä on tarjolla pidempiaikaisesta loukkaantumisesta kärsiville tytöille remonttiryhmä. Jos tytöillä on loukkaantuminen/vaiva joka estää 100% osallistumisen joukkueen harjoitteluun, tyttö siirtyy osallistumaan remonttiryhmän harjoitteisiin. Remonttiryhmän harjoitukset on sisällytetty vanhimpien joukkueiden viikkoharjoitusohjelmiin. Tyttöjen tulee osallistua vähintään kolmeen näistä harjoituksista. Remonttiryhmän harjoituksissa käydään oman joukkueen harjoitusten tilalla. Remonttiryhmään pääsyn ja kuntoutumisen arvioinnin tekee joukkueen valmentajat yhteistyössä ikäkausivalmentajien kanssa. Voimistelujaoston maksujen puolelta tytöille tulee kausimaksuksi 100 euroa vähemmän kuin kilpailevan tytön maksu. Remonttiryhmä on pääasiassa tarkoitettu 12 -vuotiaiden joukkueista ylöspäin mutta valmentajien ja ikäkausivalmentajien suosituksesta ryhmään voidaan ottaa myös nuorempia. Lisää tietoa remonttiryhmästä ryhmän nettisivuilta – joukkueet kohdasta. Remonttiryhmän tarve tarkistetaan aina kausittain. Tällä hetkellä seurassamme ei ole aktiivista remonttiryhmää.


MAKSUT


Valmennusvuosi jakautuu kahteen kauteen – syys ja kevätkauteen. Tämän lisäksi kilpailevilla joukkueilla on kesäaikana heidän oman suunnitelmansa mukaisesti harjoituksia. Syys-, kevät- ja kesäkausille on voimistelujaostossa hyväksytty kausimaksu. Kausimaksun suuruus riippuu onko kilpaileva, stara-tapahtumissa käyvä vai ihan pienten tyttöjen voimistelukoulu joukkue.

Voimistelujaosto laskuttaa kausimaksut. Voimistelujaoston laskut tulevat sähköpostitse osoitteesta laskutus.kiri@gmail.com ja laskut lähetetään jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Laskut tulee maksaa laskujen omaa viitenumeroa käyttäen, jotta suoritukset kohdistuvat oikein. Ilman viitettä saapuneista suorituksista voimistelujaosto perii 5€ korvauksen. Laskuja koskevat tiedustelut tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen laskutus.kiri@gmail.com.

Joukkueen omat laskut lähettää joukkueenjohtaja, joka vastaa raha-asioista. Laskutus hoituu sähköpostin välityksellä tai muulla joukkueen sopimalla tavalla.

Stara- ja kilpailulisenssi maksetaan Voimisteluliitolle.

Kilpailevien ja staraikäisten joukkueiden voimistelijoiden tulee olla Kotkan Kirin jäseniä. Jäsenmaksun laskuttaa Kotkan Kirin hallitus, hallituksen tilille. Lasku lähetettään voimistelijoille vuodesta 2018 alkaen Hoika-jäsentietojärjestelmään ilmoitettuun sähköpostiin. Huom! muutos voimistelijoiden jäsenrekisterissä GDPR:n vuoksi.

Eri-ikäisten voimistelijoiden maksut ovat erilaisia. Kausimaksuilla katetaan myös valmentajien sekä tuomareiden koulutuksia, salimaksuja, kilpailukuluja ym.  Ohessa erittely ikäkausittain.

Voimistelukoulu:
Kausimaksu 75€ kattaa:

 • harjoitukset ja vakuutuksen

Vanhempien kustannettavat:

 • Kausimaksu
 • Baletit
 • Mahdolliset tarvittavat hankinnat, esimerkiksi esiintymisasut sovitaan erikseen.

Stara-ikäiset
Kausimaksu 180€ kattaa:

 • Harjoitukset
 • Osallistumismaksun staroille
 • 1 staramatkan kulut pääkaupunkiseudulle
 • 3 valmentajan/huoltajan matkakulun: matka, ruokailu

Joukkueen kustannettavat:

 • Esiintymispuku Staroille (max 100€) + muut tarvittavat vaatehankinnat. 
  • Starapuku saa tarvittaessa maksaa yli 100€, jos joukkueessa niin sovitaan ja puvun hinta sopii perheille
 • Välinehankinnat
 • Stararuokailu
 • Starojen matkakulut (jos joukkue osallistuu useammalle kuin yhdelle staralle.)
  • Kirin virallisiin kisoihin, ikäkausimestaruuskilpailut ja TUL mestaruuskilpailut on käytössä bussimatkoihin hintakatto/voimistelija:
   • 25€ PK-seutu.
   • 45€ kauemmas.
 • Baletit
 • Muut juoksevat kulut

Perheiden kustannettavat:

 • Kausimaksu
 • Staralisenssi (Voimisteluliitto) Ilman lisenssiä EI VOI osallistua staroille!
 • Seuran jäsenmaksu (Kotkan Kirin hallitus)
 • Tarvittaessa muut tarvittavat vaatehankinnat (esim lämmittelytakki.)

 

Kilpailevat joukkueet
Kausimaksu 350€, maksetaan kahdessa erässä. 1.erä 200€ ja 2. 150€. Maksu kattaa:

 • harjoitukset
 • Kilpailujen osallistumismaksut
 • 1 kisamatkan kulut pääkaupunkiseudulle 
 • 3 valmentajan/huoltajan matkakulun virallisiin kisoihin: matka, majoitus, ruokailu.
 • 2 valmentajan/huoltajan (pienemmille 3 valmentajaa/huoltajaa) leirikulut: matka, majoitus, ruokailu 

Joukkueen kustannettavat:

 • Puku (max 200€.) + tarvittaessa muut tarvittavat vaatehankinnat
  • kisapuku saa tarvittaessa maksaa yli 200€, jos joukkueessa niin sovitaan ja puvun hinta sopii kaikille perheille.
 • Välinehankinnat
 • Kilpailujen ruokailut
 • Kilpailujen matkakulut
  • Kirin virallisiin kisoihin, ikäkausimestaruuskilpailut ja TUL mestaruuskilpailut on käytössä bussimatkoihin hintakatto/voimistelija:
   • 25€ PK-seutu.
   • 45€ kauemmas.
 • Baletit
 • Voimistelijoiden majoitus- ja leirikulut
 • Muut juoksevat kulut

 

Perheiden kustannettavat:

 • Kausimaksu
 • Kilpailulisenssi sarjan mukaan (Voimisteluliitto). Ilman lisenssiä EI VOI osallistua kilpailuihin!
 • Seuran jäsenmaksu (Kotkan Kiri hallitus)
 • Tarvittaessa muut tarvittavat vaatehankinnat. (Esim. lämmittelytakki).

Kesätreenit

50€


LISENSSIT

Jokainen huoltaja hankkii lapselleen henkilökohtaisen Stara- tai kilpailulisenssin. Stara lisenssi on tarkoitettu tytöille, joiden joukkue osallistuu stara-tapahtumiin. Joukkuevoimistelun 8-10 v. sarjaan, 10-12 v. sarjaan ja sitä vanhempiin kilpasarjoihin ostetaan KILPA B lisenssi.
8-10 ja 10-12 vuotiaat voivat osallistua Kilpa B lisenssillä myöskin stara-tapahtumalle, tämä on hyvä huomioida silloin jos joukkue siirtyy kevätkaudella kilpailemaan ja on syksyn vielä pelkästään Staralla, silloin voi ottaa suoraan Kilpa B lisenssin.

Huoltaja valitsee lisenssin joko vakuutuksella tai ilman vakuutusta. Mikäli valitsee ilman vakuutusta olevan, tulee voimistelijalla olla omasta takaa kilpailutoiminnan kattava vakuutus.

Lisenssikausi on aina 1.9 – 31.8 vuosi kerrallaan.

Lisenssit hankitaan Voimisteluliiton sivuilta:
http://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset

Lisenssi tulee voimaan heti kun olet maksanut laskun verkkopankissa.

PERHEILLE HUOMIOITAVAKSI:

Kausimaksusta on mahdollista vähentää sisaralennus, jos perheestä voimistelee useampi tyttö Kotkan Kirissä. Sisaralennus vähennetään seuraavasti: vanhin maksaa täyden kausimaksun, 2. voimistelija -10% kausimaksusta, 3. voimistelija -20%. Perhe vähentää itse sisaralennuksen kausimaksusta. Tällä hetkellä alle staraikäisten balettimaksut on lisätty kausimaksulaskuun. Sisaralennusta ei voi ottaa balettimaksun osalta.

Seuratoimijat ovat vapaaehtoisia, eikä heille makseta palkkaa tekemästään työstä.

Kausimaksuista kertyneitä varoja käytetään myös valmentajien ja seuratoimijoiden koulutuksiin, seuran järjestämiin tuomaritunteihin, yhteisiin välineisiin ja tarvikkeisiin, ohjelmien musiikkien miksauksiin, Teosto- ja Gramex maksuihin sekä esim. näytösten lehtimainoskuluihin.

Kotkan Kiri järjestää tarvittaessa kauden alkaessa yhteisen vanhempainillan. Joukkueet järjestävät tarpeen mukaan omia vanhempaintapaamisiaan jossa käydään läpi tulevan kauden tärkeimmät asiat, tavoitteet sekä budjetti. Toisiin vanhempiin tutustuminen on tärkeää, kisoja ja esiintymisiä on mukava seurata porukassa, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myöskin kimppakyytien sopimisessa auttaa kun on tutustuttu.

Kotkan Kirin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, meillä ei ole säännöllisiä tuloja. Tämän vuoksi järjestämme näytöksiä ja kilpailuita. Näiden tapahtumien järjestelyihin tarvitaan aina reipasta talkoohenkeä johon koko seura ja kaikki joukkueet osallistuvat. Tehtäviä ovat esimerkiksi kisa/esiintymispaikan koristelu, siivous, kahvilan pitäminen, leivonta, lipunmyynti, järjestyksenvalvonta yms. Joukkueilla voi lisäksi olla oman tilin kartuttamiseen omia myyntiprojekteja ja talkoita joihin tarvitaan jokaisen jäsenen perheen panostusta.

Tärkeitä linkkejä:

www.voimistelu.fi (täältä löytyy kaikki tieto JV:stä esim kaikki kilpailusäännöt)
www.terveurheilija.fi/etusivu

 

URHEILUNPELISÄÄNNÖT

 

Seuramme voimistelijaryhmät tekevät itselleen pelisäännöt, jotka päivitetään vuosittain. Joukkueiden pelisäännöt ovat nähtävissä seuran nettisivuilla joukkueen omalla alasivulla. Voimistelijoiden vanhempien kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt syyskauden aloittavassa vanhempien yhteisessä tapaamisessa.


KOTKAN KIRI JOUKKUEVOIMISTELU/NAISJAOSTO
VANHEMPIEN/PERHEIDEN SÄÄNNÖT


1. PERHEEMME SITOUTUU JOUKKUEVOIMISTELU- HARRASTUKSEEN AINAKIN KAUDEKSI KERRALLAAN

2. JOS PAKOLLINEN MENO ESTÄÄ OSALLISTUMISEN ILMOITAMME SIITÄ AJOISSA VALMENTAJALLE

3. HUOLEHDIMME ETTÄ VOIMISTELIJA ON AJOISSA HARJOITUKSISSA JA TAPAHTUMISSA

4. HUOLEHDIMME ETTÄ VOIMISTELIJALLA ON TARVITTAVAT VÄLINEET MUKANAAN

5. TURVAAMME VOIMISTELIJALLE TERVEELLISEN RAVINNON JA RIITTÄVÄN UNEN

6. KANNUSTAMME OMAA TYTÄRTÄMME, HÄNEN JOUKKUETTAAN JA KOKO SEURAA

7. MUISTAMME HYMY TARTTUU – KIITOS KAUNISTAA PÄIVÄN

8. LUOTAMME VALMENTAJAN KYKYYN VALMENTAA JA ANNAMME TYÖRAUHAN

9. YRITÄMME PARHAAMME MUKAAN OSALLISTUA SEURAN/ JOUKKUEIDEN YHTEISIIN PROJEKTEIHIN. YHDESSÄ ON KIVA TOIMIA VOIMISTELUN HYVÄKSI

10. VANHEMMAT JA VOIMISTELIJA YHDESSÄ HUOLEHTIVAT SIITÄ, ETTÄ VOIMISTELIJA ON VALMIS HARJOITUKSEN ALKAESSA (KÄYNYT WC:SSÄ JA VAIHTANUT VARUSTEET)

 

KOTKAN KIRIN YHTEYSTIEDOT - katso tästä!